Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

Reposted fromshakeme shakeme

February 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme

February 28 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

February 21 2020

Reposted fromshakeme shakeme

February 17 2020

4278 279d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatimetobegin timetobegin

February 09 2020

2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viashakeme shakeme

February 02 2020

Reposted fromshakeme shakeme

January 29 2020

January 21 2020

5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

January 18 2020

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viawiks wiks
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viawiks wiks
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks

January 15 2020

Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viatimetobegin timetobegin

December 02 2019

Reposted fromshakeme shakeme

November 28 2019

4907 b0a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
5560 8c7b 500
Reposted fromclitoris clitoris viashakeme shakeme

November 16 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl