Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viala-lu la-lu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viala-lu la-lu

July 20 2017

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viala-lu la-lu

July 17 2017

3245 afb5 500
Reposted fromtgs tgs viaSkydelan Skydelan
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaSkydelan Skydelan
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viaSkydelan Skydelan

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaSkydelan Skydelan
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan

July 26 2017

8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viala-lu la-lu
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viala-lu la-lu

July 20 2017

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viala-lu la-lu

July 17 2017

3245 afb5 500
Reposted fromtgs tgs viaSkydelan Skydelan
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaSkydelan Skydelan
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viaSkydelan Skydelan

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaSkydelan Skydelan
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl