Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

1875 fe80 500
Banana Pudding with Salted Caramel Sauce
Reposted fromfalconwing falconwing viafoodislove foodislove

July 04 2017

Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viaprettylitlleliar prettylitlleliar

July 01 2017

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viala-lu la-lu
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viala-lu la-lu

June 27 2017

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viauaremyheaven uaremyheaven
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauaremyheaven uaremyheaven
0340 6056
Reposted frommalaola malaola viauaremyheaven uaremyheaven


'the door looks back'
what have you been smoking?
9244 b652
Reposted fromTenSigis TenSigis viauaremyheaven uaremyheaven
5331 11a5

catgifcentral:

Perfect landing  

Hover here and click “Follow” to add cute GIFs to your feed.

8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viauaremyheaven uaremyheaven
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

June 26 2017

7743 f9e3
Reposted fromparkaboy parkaboy vianoelya noelya
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl