Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

2253 b9d0

November 07 2018

4045 e8f5 500

alicexz:

Just wanted to draw this expression! (I thought I didn’t care about the royal wedding but it was so Disney that it melted my cold dead heart)

Follow my Instagram and Twitter for more work!

2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viamglistyporanek mglistyporanek
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viamglistyporanek mglistyporanek
1991 1122
Reposted fromtichga tichga viamglistyporanek mglistyporanek
4141 f85d 500
3845 8f71
8194 d1b4 500
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
- Jestem przerażona.  - A czego się boisz?  - Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
Reposted fromSandria Sandria viamglistyporanek mglistyporanek

November 06 2018

8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl