Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaohshit ohshit
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
3080 7c4b
8687 f103 500
Łempicki ostatecznie wyjechał do Polski, gdzie związał się z Ireną Spiess. Tamara [Łempicka] nigdy nie ukończyła jego portretu, a konkretnie nie do końca namalowała jego dłoń, na której nosił obrączkę. Nazwała obraz "Niedokończony mężczyzna".
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
7572 7572 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaohshit ohshit
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

Reposted fromjasminum jasminum viaohshit ohshit
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaohshit ohshit
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaohshit ohshit
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaohshit ohshit

February 22 2017

7572 7572 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaohshit ohshit

February 21 2017

6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viaprettylitlleliar prettylitlleliar
8549 799a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl