Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viaAinsworthCass AinsworthCass
3752 e4d6
Reposted fromrosejalea rosejalea viaAinsworthCass AinsworthCass
2414 53a6 500
Reposted fromnervure nervure viaAinsworthCass AinsworthCass
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAinsworthCass AinsworthCass
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaAinsworthCass AinsworthCass
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber

August 16 2018

So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viatimetobegin timetobegin

August 06 2018

2992 4342

July 31 2018

3736 d9be
Reposted fromnezavisan nezavisan vianicdostracenia nicdostracenia
1583 fffb 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vianicdostracenia nicdostracenia
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianicdostracenia nicdostracenia
7453 ce02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatimetobegin timetobegin

July 25 2018

3457 559c
Reposted fromyourbetterlife yourbetterlife viasfeter sfeter
2460 872c
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasfeter sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl