Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

5612 3a25
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabeattman beattman
8680 98da 500

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeattman beattman
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viabeattman beattman
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeattman beattman
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak viabeattman beattman
1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viabeattman beattman
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viabeattman beattman
3267 4ca7
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman
Reposted frombluuu bluuu viabeattman beattman
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
8470 1a83
Reposted fromirmelin irmelin viabeattman beattman
2654 bdf9
Reposted fromtutaj tutaj viabeattman beattman
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viabeattman beattman
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viabeattman beattman
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl