Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaprettylitlleliar prettylitlleliar

August 01 2019

0417 0359 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin

July 27 2019

0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaStoneColdSober StoneColdSober
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viaStoneColdSober StoneColdSober
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
7995 aa82 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatimetobegin timetobegin

July 11 2019

Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin

June 22 2019

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viatimetobegin timetobegin

June 19 2019

4310 3216 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatimetobegin timetobegin
0447 ac96

June 15 2019

Creative photos from mom and her two daughters

Nie wiem co z sobą zrobić. Mogę tylko przejść z pokoju do kuchni  Albo wyjść tylko po to by zrobić kolejne zdjęcie nieba. Albo położyć się i zasnąć Albo włączyć komputer i przejebać te parę wieczornych godzin na grze.  Albo zadręczać się myślami Albo próbować sobie uzmysłowić swój aktualny stan psychiczny bez skutku. Albo spróbować zażreć te pustkę.  Albo włączyć i wyłączyć telewizor który  i tak serwuje jedynie reklamy i kłamliwe paradokumenty. Albo odświeżać strony i czekać na powiadomienie. Albo wrzucić się do wanny na kilka godzin. 
Zabawne że każda z tych czynności wykonywana w towarzystwie nabiera pozytywnego znaczenia. Przeczytaj i sprawdź sam. 

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 12 2019

Reposted fromiminlove iminlove viaverronique verronique
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaverronique verronique
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin

June 09 2019

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

May 28 2019

3859 4eab
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl